Print

Disclaimer

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Het AGB Scherpenheuvel-Zichem wil de informatie met betrekking tot het programma en het beheer van den egger toegankelijker maken.
Zij spant zich in om relevante en juiste informatie te geven en om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Evenwel kunnen wij niet uitsluiten dat er mogelijk bepaalde gegevens niet volledig, niet nauwkeurig of niet bijgewerkt zouden zijn.
De site brengt ook links met andere sites tot stand.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, kunt u de informatie vrij en kosteloos raadplegen. U kunt ze downloaden en kopiëren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u daarbij duidelijk de bron vermeldt. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beelden) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Wat het auteursrecht van gegevens van gelinkte sites betreft, zijn de regels, opgelegd door de eigenaars van die sites, van toepassing.

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site zijn voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Door te surfen op deze site stemt u in met hierna volgende aansprakelijkheidsbeperking. Het AGB kan in die gevallen evenmin financieel aangesproken worden.

  • Het AGB is niet aansprakelijk voor de aanwezigheid van achterhaalde, onjuiste, onvolledige informatie of voor het ontbreken van informatie. Aan de informatie op deze site kan geen rechtskracht ontleend worden.
  • Zij is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar gelinkt wordt. Het AGB is evenmin verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het bezoek aan deze sites.
  • Zij is niet aansprakelijk indien u de informatie aanwendt in strijd met deze regels en andere wettelijke bepalingen.
  • Zij is niet aansprakelijk indien u schade lijdt door het surfen op de site of door onderbrekingen in de beschikbaarheid van bepaalde gegevens.

Het AGB streeft een zo volledig mogelijke berichtgeving na. Desondanks kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid of kwaliteit van de gegevens op deze site. Gegevens op deze site kunnen na verloop van tijd verouderen. Het AGB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit foutieve, onvolledige of verouderde informatie op deze website.

Storingen

Het AGB zet zich voortdurend in voor een goede bereikbaarheid van haar website, maar kan niet garanderen dat haar website op elk ogenblik beschikbaar is. Het AGB is niet aansprakelijk voor eventuele storingen die zich voordoen in het internetverkeer naar deze website.